آخرين مهلت پرداخت شهريه

با سلام

باطلاع كليه دانشجويان محترم ميرساند آخرين مهلت پرداخت شهريه تاريخ شنبه 26/07/93 بوده و عواقب ناشي از عدم پرداخت به عهده دانشجو مي باشد.

با تشكر 

امور مالي