اعلام شماره حساب واریز شهریه

 

شماره حساب واریز شهریه

0215465761006

بانک ملی شعبه بلوارشهید بهشتی(قابل پرداخت در کلیه شعب) 

بنام مرکزعلمی کاربردی دادگستری قم

  • شماره حساب درآمد متفرقه 1539073636 بانک تجارت
  • لطفاً در قسمت شناسه واریز ، شماره دانشجویی خود را درج نمایید.
  • لطفاً پس از واریز فیش ، اصل آن را تحویل امورمالی فرمایید.
  • درج شماره دانشجویی و اطلاعات فردی بر روی فیش واریزی الزامی است.