اطلاعيه مهم امور مالي

قابل توجه دانشجویان محترم تائیدیه امور مالی فقط برای دانشجویانی صادر می گردد که فاقد بدهی شهریه هستند.