حديث امام باقر عليه السلام در خصوص ورزش

 10 ـ قال الإمام الباقر (ع) : (ان رسول الله (ص) سابق بین الخیل، واعطی السوابق من عنده)

 امام باقر (ع) فرمود :

 رسول خدا (ص)، مسابقه اسب دوانی ترتیب داد وجوایز آن را از مال خویش پرداخت. 

 وسائل الشیعه : 13 / 351