صفحه اصلي

مجموعه قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی

 

جهت دریافت فایل مجموعه قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی اينجا كليك كنيد. به اطلاع می رساند بارگذاری فایل به منزله اطلاع رسانی در خصوص قوانین و مقررات آموزشی به اساتید و دانشجویان محترم است .