صفحه اصلي

قابل توجه دانشجويان رشته هاي ارشاد در امور كيفري و ارشاد در امور مدني و علوم ثبت پودمان 3

به استحضار دانشجويان محترم رشته هاي ارشاد در امور كيفري و ارشاد در امور مدني و علوم ثبت پودمان 3 مي رساند، شروع كلاسهاي ترم تابستاني از شنبه مورخ 1391/04/31 مس باشد.

در ضمن دانشجوياني كه تا به امروز موفق به ثبت نام نشده اند، هر چه سريعتر به آموزش مركز مراجعه كنند.