صفحه اصلي

آخرين مهلت ثبت نام و واريز شهريه

به اطلاع كليه دانشجويان عزيز مي زساند ، آخرين مهلت جهت واريز شهريه و قطعي نمودن ثبت نام روز يكشنبه 18/12/92 بوده و عدم مراجعه و قطعي نمودن شهريه به منزله انصراف از تحصيل مي باشد شايان ذكر است كه كليه كلاسهاي تشكيل شده تا كنون براي دانشجوياني كه ثبت نام خود را قطعي نكرده اند، برابر با غيبت كلاسي خواهد بود.

قابل توجه دانشجويان محترم داوطلب كارورزي

باطلاع مي رساند دانشجوياني كه در واحد كارورزي قصد معرفي به معاونت آموزش دادگستري كل استان قم را دارند ابتدا بايستي جهت مهر و امضاي استاد مربوطه به دفتر رياست مركز علمي كاربردي دادگستري مراجعه پس از ثبت و مهر و امضا، معرفي نامه را به معاونت محترم آموزش دادگستري واقع در ميدان آزادگان بلوار شهيد عابدي كوچه پشت دادگستري ساختمان آموزش مراجعه نمايند.

 دانشجوياني كه قصد كارورزي با ساير مراجع حقوقي را دارند ابتدا بايستي قسمت پايين معرفي نامه را به رويت آن مرجع مربوطه رسانيده و پس از اخذ موافقت،‌به دفتر رياست مركز علمي كاربردي مراجعه تا قسمت بالاي فرم توسط استاد مربوطه مهر و امضا گردد.

دستور العمل گزارش کارورزی

 تعاریف :

1- کارورز : به دانشجویی گفته می شود که دوره کارورزی را در محیط واقعی کار و تحت نظارت مدرس طی می نماید.

2- مدرس کارورزی : فردی است که توسط معاونت محترم آموزش تعیین می گردد.

ادامه مطلب: دستور العمل گزارش کارورزی

جلسه شورای آموزشی

با عنایت واسعه حضرت حق تعالی در تاریخ 17/01/1393 صورتجلسه شورای آموزشی مرکز با حضور جناب آقای طیبی   سرپرست مرکز ،آقای کاهه مدیر آموزش ،آقای عتباتی مسئول امور اداری و سرپرست حراست راس ساعت 17:10 در محل دفتر ریاست مرکز برگزار شد.

در ابتدای جلسه به درخواست های برخی از دانشجویان مبنی بر حذف پزشکی دروس ویا موجه نمودن غیبت های امتحانی و مهمان شدن دردیگر مراکز بررسی گردید و نسبت به بعضی از درخواست ها موافقت بعمل آورده شد و در ادامه نسبت به نحوه ارائه دروس کارورزی و کاربینی و انتخاب استاد مربوطه این دروس تصمیماتی اتخاذ گردید.

جلسه مذکور در ساعت18:20 با ذکر صلوات به پایان رسید.