صفحه اصلي

انتصاب جناب آقاي كاهه به سمت مدير آموزش

به اطلاع كليه دانشجويان و اساتيد گرامي ميرساند جناب آقاي كاهه با ابلاغ رياست محترم مركز به سمت مدير آموزش منصوب گرديدند.

در قسمتي از متن ابلاغ ايشان آمده است:

ادامه مطلب: انتصاب جناب آقاي كاهه به سمت مدير آموزش

امكان استفاده از اينترنت پرسرعت رايگان براي دانشجويان

به اطلاع كليه دانشجويان و اساتيد گرامي ميرساند جهت رفاه دانشجويان امكان استفاده از اينترنت پر سرعت در دانشگاه فراهم گرديده است 

علاقه مندان جهت استفاده از اين سرويس مي توانند به واحد IT   واقع در طبقه دوم مقابل آموزش مراجعه كنند.

واحد رايانه

ادامه مطلب: امكان استفاده از اينترنت پرسرعت رايگان براي دانشجويان

برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 93-1392

عنوان رشته

27/3/93

28/3/93

29/3/93

31/3/93

1/4/93

کارشناسی حرفه ای علوم ثبتی ترم2 – 105

حقوق اداری

حاج­ابراهیمی

 

حقوق تجارت

باقرمنش- اصفیائی

حقوق مدنی6

حسینی­سیرت- کرمی

 

کارشناسی حرفه ای کیفری ترم2- 30

جرایم علیه عفت عمومی و خانواده

کاظمی­الموتی

 

اسناد تجاری

باقرمنش

 

آیین دادرسی مدنی2

کریمی

کارشناسی حرفه ای ارشاد مدنی ترم2- 12

 

حقوق مدنی3

حسینی سیرت

 

حقوق مدنی4

کریمی

 

کارشناسی حرفه ای علوم ثبتی ترم1- 70

 

حقوق مدنی5

حسینی­سیرت

 

حقوق اساسی

کاویانی

 

کارشناسی علوم ثبتی ترم 4 – 63

 

پزشکی قانونی

داودآبادی

 

آیین دادرسی کیفری

آقاجانی

 

کارشناسی کیفری ترم4 گروه مرتبط- 26

جرایم مرتبط باخانواده

کاظمی الموتی

جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی

شیرمحمدی

 

 

اعتراض به آراء کیفری

آقاجانی

کارشناسی کیفری ترم4 گروه غیرمرتبط- 27

نقش روانشناسی در ارشاد

شفیعی

جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی

شیرمحمدی

 

 

اعتراض به آراء کیفری

آقاجانی

کارشناسی پودمان5 ارشاد مدنی -22

دادخواست و جریان رسیدگی

فرشادی

 

اعتراض به آراء

لاجوردی

 

اجرای احکام مدنی

کریمی

کاردانی علوم ثبت پودمان6- 40

 

حقوق املاک2

خوشنویس

 

 

حقوق بین الملل خصوصی1

حاج ابراهیمی

کاردانی نگارش حقوقی پودمان6- 30

 

مکاتبه با اجرای احکام

کاویانی

 

 

دادخواست های کاربردی

کریمی

کاردانی خدمات قضایی پودمان5 – 45

اجرای احکام کیفری

کاویانپور

 

آراء و دستورات قضایی

کاویانی اصفیائی

ابلاغ اوراق قضایی

کاویانی - روحی

 

کاردانی علوم ثبتی ترم4 – 47

حقوق مدنی4

نیکوبیان

 

متون فقه2

مومنی

 

حقوق بین الملل خصوصی1

صفوی

کاردانی خدمات قضایی ترم4 – 45

امورحسبی

کرمی

 

آرا و دستورات قضایی

لاجوردی - کاویانی

ابلاغ اوراق قضایی

کاویانی

 

کاردانی حرفه ای علوم ثبتی ترم2- 60

حقوق جزای عمومی2

کاویانپور- شیرمحمدی

 

حقوق مدنی2

کرمی رسولی­فرد

آیین دادرسی کیفری

کاهه

 

کاردانی حرفه ای خدمات قضایی ترم2 – 52

حقوق مدنی1

یاوری

حفاظت اطلاعات

یگانه

کاربرد رایانه

کاتبی پور

 

حقوق کیفری اختصاصی1

آقاجانی- روحی

کاردانی حرفه ای نگارش حقوقی ترم2 - 25

 

حقوق مدنی2

نیکوبیان

 

آیین نگارش

کاویانی

فارسی

خرمیان

تعداد 

205

193

204

187

137

200

142

195

230

152

 

عنوان رشته

2/4/93

3/4/93

4/4/93

5/4/93

7/4/93

کارشناسی حرفه ای علوم ثبتی ترم2 – 105

قواعد فقه

رحمدل - مشکاتی

 

حقوق جزای اختصاصی

شیرمحمدی

حقوق جزای عمومی

کاویان پور

روانشناسی کار

شفیعی

کارشناسی حرفه ای کیفری ترم2- 30

 

عقود معین

کاهه

 

مدیریت کسب و کار

حجابی

 

کارشناسی حرفه ای ارشاد مدنی ترم2- 12

حقوق جزای عمومی3

داداش نژاد

 

آیین دادرسی کیفری

داداش نژاد

 

حقوق تجارت2

حسینی­سیرت

کارشناسی حرفه ای علوم ثبتی ترم1- 70

آیین دادرسی مدنی2

صلبی

 

حقوق جزای عمومی3

روحی

کلیات حقوق ثبت

امام

حقوق بین الملل عمومی2

صفوی

کارشناسی علوم ثبتی ترم 4 – 63

قواعد فقه

رحمدل

 

حقوق جزای اختصاصی

شیرمحمدی-کاویانپور

تفسیر موضوعی قرآن

میناگر

حقوق مدنی8

محمدیان

کارشناسی کیفری ترم4 گروه مرتبط- 26

 

اجرای احکام کیفری

داداش نژاد

 

درخواست های کیفری

داداش نژاد

حقوق بیمه

الهیان

کارشناسی کیفری ترم4 گروه غیرمرتبط- 27

 

اجرای احکام کیفری

داداش نژاد

 

درخواست های کیفری

داداش نژاد

حقوق بیمه

الهیان

کارشناسی پودمان5 ارشاد مدنی -22

 

اقدامات تامینی و امور اتفاقی

لاجوردی

 

 

 

کاردانی علوم ثبت پودمان6- 40

 

اجرای مفاد اسناد رسمی

کرمی

 

 

 

کاردانی نگارش حقوقی پودمان6- 30

 

درخواست های حقوقی کاربردی

لاجوردی

 

آیین نگارش اداری و حقوقی

لاجوردی

 

کاردانی خدمات قضایی پودمان5 – 45

اجرای احکام مدنی

صلبی

 

امورحسبی

لاجوردی

 

دفاتر قضایی

کاویانی

کاردانی علوم ثبتی ترم4 – 47

 

حقوق ثبت شرکت ها

کرمی

 

اجرای مفاد اسناد رسمی

خوشنویس

اندیشه اسلامی1

سلطانی

کاردانی خدمات قضایی ترم4 – 45

تقریرنویسی در امورکیفری و مدنی

شمس الدین

 

تخلفات اداری کارکنان

کاویانی

اخلاق اسلامی

زهراپور

حقوق کیفری اختصاصی 2

آقاجانی

کاردانی حرفه ای علوم ثبتی ترم2- 60

متون فقه1

عطار - محمدیان

 

حقوق اداری

کاویانی

کاربرد رایانه

صفوی

حقوق بین الملل عمومی1

صفوی

کاردانی حرفه ای خدمات قضایی ترم2 – 52

 

حقوق مدنی 2

کرمی - کاهه

 

آیین دادرسی مدنی1

نظرنژاد

 

کاردانی حرفه ای نگارش حقوقی ترم2 - 25

 

حقوق تجارت2

نیکوبیان

 

حقوق جزای عمومی2

کاظمی الموتی

آیین دادرسی کیفری

کاظمی الموتی

تعداد 

213

147

198

200

250

190

162

162

210

209

 

عنوان رشته

8/4/93

9/4/93

10/4/93

11/4/93

12/4/93

کارشناسی حرفه ای علوم ثبتی ترم2 – 105

 

آیین دادرسی مدنی3

حسینی­سیرت - لاجوردی

 

آیین دادرسی مدنی2

کرمی - لاجوردی

اندیشه اسلامی2

عبداللهی

کارشناسی حرفه ای کیفری ترم2- 30

حقوق جزای عمومی2

داداش نژاد

 

مقدمه علم حقوق

کریمی

تفسیر موضوعی قرآن

عبداللهی

حقوق جزای عمومی(بزه)

موحدی

کارشناسی حرفه ای ارشاد مدنی ترم2- 12

 

متون حقوقی

حسینی­سیرت

 

مدیریت کسب و کار

حجابی

اندیشه اسلامی2

عبداللهی

کارشناسی حرفه ای علوم ثبتی ترم1- 70

متون فقه

حاتمی

 

اصول فقه

حاتمی - رحمدل

کلیات حقوق جزا

کاظمی الموتی

حقوق بین الملل خصوصی2

صفوی

کارشناسی علوم ثبتی ترم 4 – 63

 

ادله اثبات دعوی

اصفیائی

 

حقوق مدنی7

کریمی

تاریخ اسلام

میناگر

کارشناسی کیفری ترم4 گروه مرتبط- 26

 

ادله اثبات دعوی کیفری

کاظمی الموتی

 

تفسیر موضوعی قرآن

میناگر

 

کارشناسی کیفری ترم4 گروه غیرمرتبط- 27

 

ادله اثبات دعوی کیفری

کاظمی الموتی

 

تفسیر موضوعی قرآن

میناگر

 

کارشناسی پودمان5 ارشاد مدنی -22

 

انواع تصمیمات قضایی

رسولی فرد

 

انقلاب اسلامی

لاجوردی

 

کاردانی علوم ثبت پودمان6- 40

دانش خانواده و جمعیت شناسی

میناگر

 

متون فقه2

رحمدل - محمدیان

 

 

کاردانی نگارش حقوقی پودمان6- 30

شکایت و لوایح کیفری

روحی

 

کارآفرینی

عطارنیا

 

 

کاردانی خدمات قضایی پودمان5 – 45

انواع رسیدگی

اصفیائی- کاویانپور

 

کارآفرینی

حجابی کاتبی­پور

حقوق مدنی2

کریمی

 

کاردانی علوم ثبتی ترم4 – 47

دانش خانواده و جمعیت شناسی

میناگر

 

کارآفرینی

کاتبی­پور - گلی

 

 

کاردانی خدمات قضایی ترم4 – 45

دانش خانواده و جمعیت شناسی

میناگر

 

مدیریت عمومی

حجابی - گلی

 

کلیات حقوق ثبت

آقاجانی

کاردانی حرفه ای علوم ثبتی ترم2- 60

 

حقوق تجارت1

رسولی­فرد

 

اجرای مفاد اسناد رسمی

روزخوش

حقوق ثبت اسناد

روزخوش

کاردانی حرفه ای خدمات قضایی ترم2 – 52

حقوق تجارت2

اصفیائی - نظرنژاد

حقوق اداری

شمس الدین

حقوق تجارت1

حسینی سیرت

تعقیب و دادرسی کیفری

داداش نژاد

کلیات حقوق ثبت

آقاجانی

کاردانی حرفه ای نگارش حقوقی ترم2 - 25

 

آیین دادرسی مدنی1

اصفیائی

 

آشنایی با مراجع قضایی وشبه

کاظمی الموتی

 

تعداد

192

163

192

197

200

167

152

120

140

192

 

خانه سبز شروع ساعت امتحان 30/15 ---- خانه آبی شروع ساعت امتحان  30/17

اولين دوره مهارتهاي عمومي تربيت مدرس