با توجه به توافق صورت گرفته؛ به منظور آشنایی دانشجویان با محیط کار؛ دانشجویان می توانند پس از اخذ معرفی نامه از مرکز علمی کاربردی دادگستری استان؛ جهت گذراندن دروس کارورزی و کاربینی خود در مجتمع های قضایی (دادگستری کل استان قم و شورای حل اختلاف و غیره) حضور یابند.

نوشتن دیدگاه

تاریخچه

اطلاعات تماس

آدرس: قم ، 75 متری عمار یاسر، خیابان شهید قدوسی، مرکز علمی کاربردی دادگستری قم

تلفن: 02537765960

دورنگار: 0253778001

پیام کوتاه: 30001227001732

کدپستی: 3719158516

صندوق پستي: 1183-37195