ادامه مطلب...

در تعاقب خرید نرم افزار حسابداری مالی از شرکت چارگون، کارگاه آموزشی سه روزه حسابداری مالی دیدگاه (چارگون) در تاریخ‌های 96/8/15 لغایت 96/8/17 در محل واحد سایت دانشکده شیمی دانشگاه امیرکبیر از سوی مؤسسه برگزار گردید. در این کارگاه 45 نفر از کارکنان واحدهای مالی مراکز تابعه در سراسر کشور شامل حسابداران و ذیحسابان و عاملان مالی حضور داشتند.

ادامه مطلب...

تاریخچه

اطلاعات تماس

آدرس: قم ، 75 متری عمار یاسر، خیابان شهید قدوسی، مرکز علمی کاربردی دادگستری قم

تلفن: 02537765960

دورنگار: 0253778001

پیام کوتاه: 30001227001732

کدپستی: 3719158516

صندوق پستي: 1183-37195